2018-2019 Akademik Yılı Hazırlık Sınıfları İngilizce Yeterlik Sınavı

Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, 2018-2019 Akademik Yılı başında İngilizce Yeterlik Sınavı yapacaktır. Yeterlik sınavı, genel beceriler (okuma, dilbilgisi, kelime bilgisi), ve dinleme, yazma, konuşma becerilerini içeren iki bölümden oluşmaktadır.

Yeterlik Sınavına Kimler Girebilir?

  1. 2018-2019 akademik yılında yeni kayıt yaptıran zorunlu hazırlık eğitimi bulunan İngiliz Dili Eğitimi Bölümü ve Mütercim-Tercümanlık bölümü öğrencileri
  2. 2017-2018 akademik yılında İngilizce Hazırlık eğitimi almış olup başarılı olamayan İngiliz Dili Eğitimi Bölümü öğrencileri,
  3. Daha önce hazırlık okuyup başarılı olamayan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü öğrencileri ve İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfında okuyup başarılı olamayan öğrenciler
  4. Son iki yıl içerisinde başka bir üniversitede hazırlık eğitimi alıp üniversitemizde ilgili bölüme yatay geçiş yapan öğrenciler

Sınav Tarihi & Saati:

25 Eylül 2018 Salı, Saat 10:00 Yazılı sınav

25 Eylül 2018 Salı, Saat 13:30 Dinleme

                                          14:30 Konuşma

Sınav Yeri: Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 Amasya Üniversitesi

Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı