İMT ile Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İşbirliği

Amasya Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü ile Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortak çalışma olanaklarının görüşmesi amacıyla Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Çer Aralık ayının ilk haftasında bir araya gelerek Uluslararası işbirliği fırsatları ve Çocuk Kütüphanesi'nin tanıtılması için çalışmalara başladı.
Bu konuda önemli bir adım olarak İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğretim elemanlarından Doç. Dr. Oktay Eser ve Öğr. Gör. Özge Çetin’in, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kuruluna katılmasına karar verildi. Ayrıca, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü Araştırma Görevlisi Alper Baladin’in Yüksek Lisans tez araştırmasını çocuk edebiyatı çevirisi üzerine yapmaya karar vermesi bu işbirliğine büyük bir katkı anlamı taşımaktadır. 

Böylece, yapılacak çalışmalar ile uluslarararası bağlantılar kurulması, araştırmacı hareketliliğinin sağlanması ve bu çabaların çeşitli etkinlik, proje ve ürünlere dönüşmesinin sağlanması hedeflenmektedir.