Kalite Komisyonu

GÖREVİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

Asıl

Başkan

Doç. Dr. Kadim ÖZTÜRK

Kalite Temsilcisi

 

Üye

Doç. Dr.Oktay ESER

Bölüm Başkanı

 

Üye

Şevket YÜKSEL

Kalite Sorumlusu

Yedek

Üye

Öğr. Gör. Özge ÇETİN

Öğretim Görevlisi