Muafiyet ve İntibak Komisyonu

GÖREVİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

Asıl

Başkan

Doç. Dr. Oktay ESER

Bölüm Başkanı

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz GÜNER

Öğretim Üyesi

 

Üye

Öğr. Gör. Talat ARTUN

Öğretim Görevlisi

Yedek

Üye

Öğr. Gör. Özge ÇETİN

Öğretim Görevlisi