11. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısı 26-27 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 108 üniversiteden 200’ün üzerinde yöneticinin katıldığı toplantıda Yabancı Diller Yüksekokullarının mevcut durumunu daha iyi hale getirebilmek adına yapılanlar ve gelecekte yapılabilecek olanlar değerlendirmeye alındı. İlk defa katılanlar için oryantasyon sunumuyla başlayan toplantıda; Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (DEDAK) tarafından Türkiye’de dil eğitiminde gelinen durumun açıklanması, akreditasyon kuruluşları ve tecrübe örneklerinin paylaşılması, uluslararası sınavların tanıtılması, Kalite Kurulu ve kalite çalışmaları, hazırlıkta ikinci yabancı dil eğitimi, hizmet içi eğitimde uygulamalar gibi pek çok başlıkta sunumlar gerçekleştirildi. Kuruluş aşamasında olan Yüksekokulumuz için önem arz eden bu toplantıyı düzenleyenlere teşekkür eder seneye Siirt Üniversitesinde buluşmayı dileriz.

 

yöneticiler_toplantı