CCF_000003-1

       Amasya Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü olarak, 18 Ekim 2019 tarihinde düzenlediğimiz çalıştayda (/turkiye-de-ceviribilim-arastirmalarinin-yayin-sorunlari-calistayi-duzenlendi) sunulan bildirilerden yola çıkarak, uluslararası hakemli bir dergi olan ASOBİD (Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi) (https://dergipark.org.tr/tr/pub/asobid/issue/53858) bünyeside çeviribilim özel sayısını Nisan 2020'de yayımladık. Altı makaleden oluşan Çeviribilim Özel Sayısında, beş makale Türkçe, bir makale İngilizce olarak yazılmıştır. Bu altı makaleden ikisi çalıştayda bildiri olarak sunulmuştur. Makalelerden üçü yazın çevirisini, biri çeviri teknolojisini, biri çeviribilim ve dilbilim ilişkisini, bir makalede ise sözde yeniden çeviri konusunu ele almıştır. Ayrıca, makalelerden ikisi doktora tezlerinden üretilmiş çalışmalardır. Bölümümüz öğretim görevlisi Özge Çetin'in de ''Bilgisayar Destekli Çeviri Araçlarında Çevirmenler: Etnometodolojik Çözümleme Çalışması'' başlıklı makalesi yer almaktadır.