Global 2143487 960 720

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.04.2017 tarihli toplantısında Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü açılması kararı verilmiştir.

Ulaşım bazında giderek küçülen ve iletişime daha fazla ihtiyaç duyulan dünyamızda her bireyin birçok dil bilmesi mümkün olamayacağı için çeviri hizmetlerine duyulan ihtiyaç günden güne artmaktadır. Üstelik gerek bireysel gerekse kitlesel göç hareketleri çeviri hizmetlerinin önemini ortaya koymaktadır. Dil ve kültür farklılığı nedeniyle iletişim kurmak ancak bir çevirmen aracılığıyla olabilmektedir. Bu bağlamda Yüksekokulumuzun vizyonu: Çeviri hizmetlerinde Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak donanımlı bireyleri yetiştirmektir. Misyonu ise: Öğrendiği dillerinin kültürüne ve kurumlarına hakim; dil bilinci gelişmiş; okuma-yazma, anlama-ifade etme ve çevirme konularında teknik bilgi sahibi; ardıl ve eşzamanlı çeviride donanımlı; fen ve sosyal bilimler alanlarında terminolojiyi bilen, ahlaki değerlerden taviz vermeyen; bulunduğu ortama uyum sağlayabilen, iletişimi güçlü mütercim-tercümanlar yetiştirmektir.