Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.04.2017 tarihli toplantısında Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans programı açılması kararı verilmiştir. 2018-2019 akademik yılında Türkiye’nin her bölgesinden gelen 41 öğrenci ile eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır. Bölüm 4 yıllık Lisans programı olmakla birlikte 1 yıl Hazırlık eğitimi içermektedir. Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu yönergesinin öngördüğü ilgili sınavlardan yeterli puanı alanlar veya Akademik yıl başında yapılan Yeterlik sınavından başarılı olanlar Hazırlık eğitiminden muaf tutulmaktadır. Lisans eğitimi ve Hazırlık eğitimi % 100 İngilizce olarak işlenmekte, öğrenciler ilerleyen yıllarda Yabancı Dil bilgilerine Almanca'yı da dahil etmektedir. Yüksekokul bünyesinde Mütercim Tercümanlık alanında Yüksek Lisans eğitiminin de yer alması Çeviribilim alanı ile ilgili bireylere çok yönlü olanaklar sunmaktadır.

Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) Bölümünde Kariyer Olanakları

Yazı ve sözlü çeviri hizmetleri farklı dil ve kültürlerin kesişme noktalarında iletişim ihtiyacı olan taraflar arasında kaçınılmazdır. Sözlü çeviri, andaş, ardıl ya da fısıltı olarak yapılmaktadır. Konferans çevirmenliğinde andaş, sağlık ve hukuk gibi kamu hizmetleri çevirmenliği gibi alanlarında ardıl çeviri yaygındır. Sözlü çeviri hizmetleri, yüz yüze çeviri yanında telefonda veya görüntülü çeviriyi de kapsayabilmektedir. Yazılı çeviri, edebiyat çevirisi, remi belge çevirisi veya teknik çeviri gibi alanları kapsar. Kişisel belge çevirileri örneğinde bakılacak olursa doğum belgesi, kimlik kartı, sürücü belgesi, ve sabıka kaydı gibi birçok belgeyi içine alır. Kurumsal yazılı çeviri örneklerine ise yerelleştirme (localization) terimiyle bilinen internet sitelerinin çevirisi verilebilir. Facebook, Twitter, ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarında da çeviri ihtiyacı de her geçen gün büyümektedir. Sözlü ve yazılı çevirinin ortak olarak ele alındığı çalışma alanları da vardır. İşitsel-görsel çeviride (Audio-visual translation) önceden kaydedilmiş ses ve/veya görüntü içeren medya içeriğinin yazılı hale getirilmesi (transcription=çeviriyazı), altyazı çevirisi (subtitling), düblaj (dubbing) buna örnek olarak verilebilir.

Bu nedenle, Mütercim ve Tercümanlık bölümleri mezunları, özel sektör ya da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Kariyer olanakları, geniştir.

Özel sektör

-          Çeviri işletmelerinde

-          Uluslararası şirketlerde

-          Yayıncılık sektöründe

-          Televizyon, dergi ve gazeteler gibi kitle iletişim sektöründe

-          Serbest (Freelance) olarak çalışabilirler

Kamu sektörü

-          Dışişleri Bakanlığı

-          Avrupa Birliği Bakanlığı

-          MİT

-          TRT

-          Anadolu Haber Ajansı

-          Kültür ve Turizm Bakanlığı

-          Devlet Planlama Teşkilatı

-          Büyükelçilikler ve konsolosluklar

-          Müsteşarlıklar

-          Bankalar