Hazırlık Sınıfları Tanışma Toplantısı Yapıldı.

2.

3.

4.