Müdür

Müdür Yardımcısı

Bölüm Başkanı

Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Yüksekokul Sekreteri

Evrak Kayıt Yazı İşleri Birimi

Mali İşler Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Öğrenci İşleri Birimi

Müdür Sekreteri