Değerli Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.03.2020 tarihli ve 2665 sayılı yazısı ile bölüm isimlerimiz

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Arapça Mütercim ve Tercümanlık olarak değiştilmiştir.

      Bilgilerinize.