Yüksekokulumuzda staj 4. sınıfta seçmeli ders olarak verilecektir.