Ineke Genel Giriş Foto

Yeni Zelanda Auckland Teknoloji Üniversitesinden Profesör Ineke Crezee, 11 Kasım 2020 tarihinde Amasya Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümünün düzenlediği çevrimiçi canlı etkinlikte sağlık çevirmenleri için Tip 1, Tip 2 ve hamilelik diyabeti olarak da bilinen Gebeliğe Bağlı Diyabet konularını ele alan bir sunum yapmıştır. Etkinlik Doç. Dr. Oktay Eser'in açılış konuşmasıyla başlamış ve Soru&Cevap bölümü dahil 120 dakika sürmüştür. Sözkonusu canlı etkinlik Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde katılım görmüştür. Yaklaşık 600 katılımcı sunumu izlemiştir. Başta Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Haliç Üniversitesi ve  Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere pek çok üniversiteden öğretim üyeleri ve öğrencileri Prof. Crezee ile etkileşim kurma olanağı elde etmişlerdir.  Katılımları için tüm akademisyenlere ve öğrencilere çok teşekkür ederiz. Bu canlı etkinlik ile uluslararası etkileşime duyulan gereksinim bir kez daha görünür hale gelmiştir. Gelecekte de bu tür etkinliklerin çoğalmasını ve uluslararası ortak çalışmalara zemin hazırlamasını umut ediyoruz. 

Ineke Foto

Ineke Sunum Foto

Ineke Sunum Foto 2