Misyon

     Yabancı Diller Yüksekokulu’nun misyonu Avrupa Ortak Dil kriterlerine göre Yabancı Dil becerilerini geliştirmiş, Çeviri sanatını öğrenmiş, özgüvenini geliştirmiş, etik değerlere önem veren, eleştirel düşünen, sorumluluk duygusuna sahip bireyler yetiştirmelidir.

Vizyon

     Yabancı Diller Yüksekokulu, yerelde Amasya ili ulusalda ülke genelinde gelişmiş teknolojileri de kullanarak yüksek kaliteli Yabancı Dil ve Çeviri eğitimlerinin verildiği bir eğitim kurumu olarak bu alanlarda öncü rolünde olmakta kararlıdır. 

Temel Değerler

     Üniversitemizin misyon ve vizyonunun arka planında yer alan temel değerler, stratejik planlama için son derece önemlidir. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Bu bağlamda temel değerler Üniversitemizin çalışma felsefesini ortaya koyarak misyonunu gerçekleştirmesine, vizyonuna ulaşmasına katkı sağlamaktadır.

■   Paylaşımcı

■   Etik değerlere bağlı

■   Kurumsal aidiyeti yüksek

■   Doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeyen

■   Paydaşlarla işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket eden

■   Yenilik ve dinamizme önem veren

■   Demokratik

■   Şeffaf, hesap verebilir, adil ve katılımcı yönetim anlayışına sahip olan

■   Farklı görüş ve değerlere saygılı

■   Toplumsal, çevresel duyarlılığa ve sosyal sorumluluğa sahip

■   Öğrenci odaklı

■   Ulusal ve kültürel değerleri gözeten

■   Evrensel

■   Bilimsel üretkenliğe önem veren

■   Akademik özgürlüğü ilke edinmiş bir üniversite olmak

■    Sürekli iyileştirme yapan