Yüksekokul Yönetim Kurulu
 Doç. Dr. Kadim ÖZTÜRK  Müdür
 Öğr. Gör. Özge ÇETİN Müdür Yardımcısı
 Doç. Dr. Oktay ESER Üye
 Dr. Öğr. Üyesi Rumiye ARSLAN Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Hayriye AVARA

Üye