YÜKSEKOKULUMUZUN TARİHÇESİ

    Üniversitemizin kurulduğu 2006 yılında Yabancı Diller Koordinatörlüğü olarak başlamış ve faaliyetlerine Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığı olarak devam etmiştir. 08.04.2016 yılında Bakanlar Kurulu’nca Yabancı Diller Yüksekokulu olarak kurulmuş resmen Yabancı Diller Yüksekokulu olarak faaliyetine başlamış ve yeni binasında halen bu işlevini sürdürmektedir. Yüksekokulun amacı hazırlık eğitimi verilen fakülte, yüksekokul ve enstitülerin öğrencilerinin yabancı dildeki derslerini takip edecek düzeye getirmektir.

     Üniversitemiz bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve enstitülerin yabancı dil programlarının planlanması, organizasyonu ve yürütülmesi görevlerini üstlenen Yüksekokulumuzda, üniversitemiz birimlerindeki hazırlık sınıfı öğrencilerine yabancı dil (İngilizce) eğitimi verilmektedir. Üniversitemizin Yeşilırmak Kampüsünde yer alan eğitim binasında, dil eğitimi için gerekli ve günümüz teknolojilerine uygun görsel – işitsel donanımlar mevcuttur. Sınıflarımızda akıllı tahtalar, ses sistemleri ve okulumuzda iki (2) adet Yabancı Dil Laboratuvarı mevcuttur. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda deneyimli akademik kadrosu ve idari personeliyle kaliteli bir eğitim – öğretim sunulmaktadır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Kurumsallaşma

Yabancı Diller Yüksekokulu, çalışmalarını bireylerin varlığına bağlı olmadan sürdürebilmek ve geliştirebilmek için çoğunluğun katılımını esas alan demokratik bir yapı hedeflemektedir. Bu bağlamda yüksekokulumuza ait bütün birimlerin çalışma şekil ve süreçleri, görev ve sorumlulukları tanımlanarak yetki ve sorumluluğun paylaşıldığı demokratik bir yapılanma oluşturulmuştur.

Şeffaflık

Yabancı Diller Yüksekokulu, bilgi paylaşımı ve hesap verme sorumluluğunu temel alarak, yönetim anlayışında şeffaflık ilkesini benimsemiş ve bu ilke doğrultusunda yönetim, öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimi daha etkili ve katılımcı bir hale getirmiştir.